Υπηρεσίες

Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων / Επιχειρήσεων

Για να λειτουργήσει νόμιμα μια μεγάλη ή μικρή επιχείρηση πέρα από την ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ που αφορά την κατασκευή του κτιρίου, απαιτούνται ειδικότερες άδειες και εγκρίσεις ανάλογα με τη χρήση.

Καταστήματα υγιειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, ταβέρνες, ψησταριές, καφενεία, καφετέριες, μπαρ, κυλικεία, κλπ.)

Είναι η συνηθέστερη κατηγορία που απαιτεί ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, που εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα με μια σειρά τεχνικών σχεδίων και δικαιολογητικών, με γνωμάτευση της αρμόδιας Υγιειονομικής Υπηρεσίας.
Πριν προχωρήσετε στη διαμόρφωση τέτοιου καταστήματος, συμβουλευτείτε μας ώστε να συνεργαστούμε με την Υγιειονομική Υπηρεσία για τις προδιαγραφές, να ελέξουμε την ΑΔΕΙΑ του κτιρίου, αν ο χώρος είναι χώρος «κύριας χρήσης», αν υπάρχουν κουζίνα , χώροι υγιεινής κλπ, για να μη βρεθείτε στη δύσκολη θέση να έχετε διαμορφώσει τον χώρο επειδή σας φάνηκε ευκαιρία, να έχετε δαπανήσει αρκετά χρήματα και να μη μπορείτε να πάρετε ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ διότι ο χώρος δεν «πληρεί τις νόμιμες προϋποθέσεις» (ημιυπόγειο, αυθαίρετο, ανεπαρκή επί μέρους εμβαδά, ακατάλληλα υλικά, κλπ.).

Αδειοδότηση άλλων επιχειρήσεων

Ανάλογα με τη χρήση απαιτείται πριν από την ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ , άδεια ίδρυσης ή εγκατάστασης Βιοτεχνικού/Βιομηχανικού/Γεωργοκτηνοτροφικού Κτιρίου, έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου (Συνεργεία Αυτοκινήτων- Δ/νση Συγκοινωνιών/Τουριστική Εγκση-ΕΟΤ), που απαιτούν Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, εγκρίσεις Δασικής Υπηρεσίας, Αρχαιολογίας κλπ.