Υπηρεσίες

Τοπογραφικά Διαγράμματα

Το τεχνικό γραφείο διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και αναλαμβάνει τη μελέτη για τοπογραφικά σχέδια εξαρτημένα στο εθνικό σύστημα συντεταγμένων που απαιτούνται σε περιπτώσεις όπως:

 • Σύνταξη Συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων
 • Έκδοση Αδειών Δόμησης
 • Δασαρχείο (πράξη χαρακτηρισμού)
 • Κτηματολόγιο (ένταξη, ενστάσεις)
 • Οριοθέτηση αιγιαλού και παραλίας
 • Έλεγχος ορίων και εντοπισμός γεωτεμαχίων
 • Έλεγχος αρτιότητας και οικοδομησιμότητας
 • Κατάτμηση οικοπέδων – αγροτεμαχίων
 • Αποτύπωση – οριοθέτηση ακινήτων
 • Εκτίμηση αξίας ακινήτων
 • Αδειοδότηση φωτοβολταϊκών – αιολικών σταθμών