Υπηρεσίες

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης

Το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι πλέον απαραίτητο για κάθε αγοροπωλησία ακινήτου από 9-1-11 και για την ενοικίαση από 9-1-12. Η Αλίκη Κύρκου είναι πιστοποιημένη ενεργειακή επιθεωρήτρια και αναλαμβάνει την έκδοση των ενεργειακών πιστοποιητικών. Συγκεκριμένα:

  • Συλλέγει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως κάτοψη χώρου, μελέτη θερμομόνωσης, συμβόλαιο ακινήτου
  • Επί τόπου αυτοψία στο ακίνητο, καταγράφοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ενεργειακή του κατάταξη
  • Μεταφορά των στοιχείων στο ειδικό λογισμικό του ΥΠΕΚΑ, το οποίο θα δώσει την ενεργειακή κλάση του ακινήτου
  • Προτάσεις για ενεργειακές αναβαθμίσεις οι οποίες θα μπορούσαν να κατατάξουν το ακίνητο σε πιθανή υψηλότερη ενεργειακή κλάση
Προτάσεις επεμβάσεις:

  • Αλλαγή κουφωμάτων
  • Εφαρμογή συστήματος εξωτερικης θερμομόνωσης
  • Προσθήκη στεγάστρων - σκιάστων
  • Αναβάθμιση μηχανολογικού εξοπλισμού θέρμανσης-ψύξης
  • Χρήση φωτοβολταϊκών
  • Εσωτερικές μονώσεις